Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Pripravované štrajkové aktivity

ŠTRAJK UČITEĽOV- PRIDÁTE SA?

 

 

Tak sme sa konečne dočkali. Vznikom konkurenčných NOVÝCH ŠKOLSKÝCH ODBOROV sa veci začali hýbať tým správnym smerom a "staré školské odbory" OZ PŠaV si konečne uvedomili, že treba ťahať spoločne za jeden povraz a spojiť svoje sily, čím sa dospelo k vyhláseniu ostrého štrajku na 13.septembra 2012.

 

 

 

Ak máte pocit, že vám  chce niekto akýmkoľvek spôsobom brániť zúčastniť sa ostrého štrajku, čím porušuje základné práva zametnanca zúčastniť sa štrajku garantovaného ústavou, napíšte nám na:

  strajkucitelov@centrum.sk

 

                       NA BARIKÁDY PRIATELIA!!!

 

 

                                        PRETOŽE..

                                                               I BASTA!!!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

!!! D O L E Ž I T É   !!!

 

Spoločné vyhlásenie SKU a NŠO k bonusom

Spoločné vyhlásenie SKU a NŠO k bonusom

Kolegovia, vážení učitelia,
blíži sa rokovanie vlády a následne Národnej rady SR o rozpočte. Z médií sa opakovane dozvedáme, že peňazí pre nás jednoducho niet. Nie, vôbec nie sme spokojní s týmto stavom. Radi by sme sa s Vami podelili o naše myšlienky. Bolo by škoda premárniť naše spoločné úsilie. Spoločné úsilie všetkých učiteľov. OZ PŠaV odštartoval rad akcií, ktoré boli prejavom nespokojnosti učiteľov v naše krajine. Nespokojnosti so stavom v školstve, ale najmä nedôstojným postavením učiteľa a neadekvátnym finančným ohodnotením učiteľa. Výstražný štrajk podporili SKU, NŠO i ďalšie organizácie.
Dnes stojíme pred ďalším rozhodnutím.
Trvať na 10% navýšení platov a zúčastniť sa niekoľkodňového štrajku alebo nie?
Nepozdáva sa nám, že sa upúšťa od požiadavky zvýšenia objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úroveň min. 6 % HDP a nárastu miezd v školstve na 1,2 násobok priemernej mzdy v SR - aspoň médiá to už ani nespomínajú - a že minister financií nedokáže zaručiť ani len nárast miezd o nízkych 10%!
Milí učitelia, nepedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, nech sa rozhodnete akokoľvek, SKU v spolupráci s NŠO má zásadné iné finančné požiadavky, z ktorých sa vláda nemôže vyzuť a vyhovárať na Euroval a medzinárodné záväzky. Žiadajme teda zakomponovať do zákonov pre učiteľov oprávnené bonusy!

1. Preplácať pedagogickým a odborným zamestnancom PN v plnej výške - tak, ako sa vypláca policajtom.

Zdôvodnenie: Pracujeme v jesenných a jarných mesiacoch takmer neustále v čiastočne infikovanom prostredí. Deti so začínajúcim vírusovým či bakteriálnym ochorením, s kašľom, nádchou, zvýšenou teplotou.

2. Dať učiteľom možnosť vybrať si každých 5 rokov neplatené voľno s garantovaným udržaním pracovného pomeru na dobu neurčitú /zachovanie pracovného miesta/ na podporu a ochranu zdravia, pred emočným vyhorením, ako prevencia pred záťažou - možným neuropsychologickým ochorením v dôsledku silnej psychickej záťaže.

Zdôvodnenie: Naplnenosť tried, čoraz zhoršujúce sa podmienky pre vyučujúci proces, napĺňanie škôl integrovanými žiakmi, žiakmi s poruchami správania, žiakmi s ľahšou mentálnou poruchou, žiakmi s ADHD, nie vždy úctivými či vychovanými žiakmi.

3. Definitíva alebo zásluhová definitíva.

Zdôvodnenie: Zásluhová definitíva by bola nielen odmenou pre najlepších expertov z našich radov, ale zabezpečovala by i potrebnú výmenu skúseností medzi generáciami pracovníkov v školstve.

4. Dovolenka v rozsahu prázdninového voľna detí.

Zdôvodnenie: Zásada "toľko dovolenky - koľko prázdnin" zadefinuje základnú úlohu práce učiteľa - výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi.

5. Možnosť 2. pracovného úväzku vyplácať nezdaňovanou formou dohody alebo inak daňovo zvýhodniť.

Zdôvodnenie: Pracovník už odvody odviedol! Tento bod je dôležitý nielen z finančných dôvodov, ale učiteľ má napr. záväzky k študentom praktikantom a ich materskej VŠ. Prípadne publikuje, tvorí vzdelávacie materiály, spolupracuje i na národných projektoch.

6. Preplácať stravu zamestnancom školstva stravnými lístkami/gastrolístkami. Neviazať možnosť stravovania na školské jedálne.

 

Za SKU

PaedDr. Mária Barancová - prezidentka SKU
Mgr. Ivan Dudáš - viceprezident SKU a výkonný riaditeľ pre Košický kraj
Mgr.art. Jana Martinčeková - výkonná riaditeľka pre Bratislavský kraj
Mgr. Matúš Baňas -výkonný riaditeľ pre Prešovský kraj
PaedDr. Danka Jarabová - výkonná riaditeľka pre Banskobystrický kraj
PaedDr. Dagmar Kolevová - výkonná riaditeľka pre Trnavský kraj
Mgr. Lucia Porubčanská - výkonná riaditeľka pre Žilinský kraj
PaedDr. Jana Brigantová - výkonná riaditeľka pre Trenčiansky kraj
PaedDr. Katarína Vargová - výkonná riaditeľka pre Nitriansky kraj
Mgr. Miroslav Sopko - viceprezident SKU

Za NŠO

 

PaedDr. Ľudovít Sebelédi - predseda NŠO
členovia predsedníctva
Alena Kováčová
Mgr. Pavol Hulík
Mgr. Mário Micenko
Ing. Tatiana Miklošová
Mgr. Ján Macek

Vyhlásenie podporuje:

PhDr. Saskia Repčíková - Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

                                              

 

 

 

                                                         

 

 

 

               

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist